OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO

Waarneming melden


Das&Boom is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor meldingen over hulpbehoevende dassen, burchtverstoringen, of bijvoorbeeld gevaarlijk graafactiviteit die niet kunnen wachten tot kantooruren.

Spoedmeldingen:
Hulpbehoevende dassen
Dassenburcht verstoringen melden

Andere meldingen:
Doodgereden dassen melden
Dassenburchten melden
Melden beschadigde dassenvoorzieningen
Planologisch bedreigde dassenburchten melden
Graafactiviteit in dijken melden


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD