OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Jonge verweesde dassen


Jonge of gewonde das gevonden?

Bel direct het opvangcentrum van Das&Boom op telefoonnummer 024 684 22 94. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Jonge verweesde dassen

Wanneer een zogende moederdas wordt doodgereden, blijven de jongen onverzorgd achter. De vader-das of andere dassen ontfermen zich namelijk niet over deze jongen. Jonge dassen worden vrijwel allemaal in februari geboren en blijven dan ongeveer 10 weken onder grond. Gedurende die periode bevinden deze jonge dasjes zich diep onder de grond in een kraamburcht en kunnen daar niet geholpen worden. Pas vanaf half april zijn de dasjes zover ontwikkeld, dat ze zelf uit de kraamburcht tevoorschijn komen.

Wanneer er vanaf half april een dode zogende moederdas wordt aangetroffen, kunnen de jongen gered worden door een bijvoeractie. Das&Boom speelt hierin een co├Ârdinerende en adviserende rol. Deze bijvoeracties kunnen gestart worden vanaf half april tot half juni. Na half juni zijn de dassen meestal zover ontwikkeld dat ze geen hulp meer nodig hebben.

In uitzonderlijke situaties worden jonge dassen opgevangen. Dat gebeurt alleen wanneer zekers is dat alle andere opties uitgesloten zijn. Das&Boom helpt jaarlijks een aantal jonge dassen en probeert ze zo goed mogelijk voor te bereiden, om zich weer in de natuur te kunnen redden.

Bijvoeractie

Bijvoeren op de burcht is een heel terughoudende manier van helpen. De jonge dassen komen niet in contact met mensen en kunnen zich op een zo natuurlijk mogelijke manier ontwikkelen. Nadat er zekerheid is verkregen over de locatie van de kraamburcht en zeker is dat de daar aanwezige jongen niet meer verzorgd worden, kan zo'n bijvoeractie gestart worden. Er wordt begonnen met zoet lokvoer. Zodra dat wordt geaccepteerd door de dasjes wordt dit langzaam aangevuld met voedzame puppybrokken. De jonge dassen kunnen spelenderwijs hun aangeboren foerageergedrag ontwikkelen, zonder dat ze meteen afhankelijk zijn van de opbrengst om te kunnen overleven. Het bijvoeren gaat meestal door tot juli of augustus.

Bijvoeracties worden meestal uitgevoerd door vrijwilligers van dassenwerkgroepen, jachtopzichters of medewerkers van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Deskundigheid is een vereiste omdat anders de kans op verstoring van de dassenpopulatie groter is dan de kans de jongen succesvol te kunnen helpen. Bovendien is het betreden van een dassenburcht in principe verboden. Das&Boom heeft in samenwerking met de Dassenwerkgroep Brabant een uitgebreid protocol ontwikkeld, dat op verzoek als PDF-document toegezonden kan worden.realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD