OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Melden beschadigde dassenvoorzieningen


Beschadigde of niet (meer) functionerende dassenvoorzieningen leveren gevaar op voor de das, omdat de das die noodzakelijke voorzieningen, om veilig de weg over te kunnen steken, dan meestal niet meer kan gebruiken. Een dassenraster langs de weg kan beschadigd zijn of platgereden of een dassentunnel kan onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat hij gedeeltelijk onder water staat. Ook werkpoorten die openstaan leveren gevaar op, omdat de das dan kan oversteken op plaatsen waar dat gevaarlijk is en er (meestal) een veiliger alternatief is (een tunnel). Omdat het belangrijk is dat zo'n mankement snel wordt hersteld, kunt u dat melden bij Das&Boom. Wij geven dat door aan de wegbeherende instantie, de Gemeente, de Provincie of Rijkswaterstaat.

telefoon: 024-684 22 94
email: info@dasenboom.nlrealisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD