OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Verkeersslachtoffers melden


In Nederland zijn op veel plaatsen voorzieningen voor dassen aangebracht om verkeersslachtoffers te voorkomen. Rasters langs wegen en tunnels helpen dassen om veilig te kunnen oversteken. Toch worden er jaarlijks honderden dassen doodgereden. Das&Boom vraag aan iedereen de locatie van doodgereden dassen te melden. Met die gegevens kunnen we dassen beter beschermen. U kunt meldingen telefonisch (dag en nacht) of via e-mail aan ons doorgeven. We verzoeken u de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk door te geven. Vermeld bij melden van doodgereden dassen s.v.p.:

de gemeente waar de das is doodgereden
de straatnaam of het wegnummer
de geschatte afstand naar de dichtstbijzijnde afslag, kruising, hectometerpaaltje of splitsing
indien mogelijk het huisnummer of hectometerpaaltje ter hoogte waarvan de das is aangereden
eventuele bijzonderheden

telefoon: 024-684 22 94
email: info@dasenboom.nl

Bij de vondst van een doodgereden zogende moederdas, is het duidelijk, dat er in de buurt (meestal binnen een straal van 1,5 km) ergens een kraamburcht moet liggen.

In de jaren van het herintroductieproject van Das&Boom werden deze kraamburchten meteen na een melding van een dode moederdas opgespoord. Met behulp van lokvoer en vangkooien werden de jonge dassen dan in een paar dagen gevangen en bij Das&Boom grootgebracht Deze dieren werden dan uitgezet op strategische plekken om de bestaande dassenpopulatie te kunnen versterken. Na het stoppen van deze herintroductie is Das&Boom gestopt met het actief vangen van jonge verweesde dassen.

Tegenwoordig probeert Das&Boom in die situaties middels bijvoeracties de jonge dieren op de kraamburcht bij te laten voeren. Das&Boom speelt hierin een coördinerende en adviserende rol. Deze bijvoeracties kunnen gestart worden vanaf half april tot half juni. Vóór half april komen de jonge dassen nog niet vanzelf tevoorschijn en is bijvoeren niet mogelijk. Na half juni zijn de dassen meestal zover ontwikkeld dat ze geen hulp meer nodig hebben.

Das&Boom kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar de mogelijke kraamburcht, kan adviseren over de manier van bijvoeren en alles wat er verder bij komt kijken. Lees verder over bijvoeracties


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD