OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Sporen


Een das laat zichzelf niet zo makkelijk zien. Voor het vaststellen van de aanwezigheid van dassen zal je dan ook voornamelijk af moeten gaan op sporen.

Dassenwissels

Dassen verplaatsen zich lang vaste routes, zogenaamde 'dassenwissels'. Dassen herkennen die paden door een geurspoor dat ze dankzij hun uitstekende neus feilloos terug weten te vinden. Als mens zal je je moeten behelpen met de visuele kenmerken van zo'n wissel. Afhankelijk van het aantal dassen dat van de wissel gebruik maakt, de bodemgesteldheid en de versheid van de sporen, is zo’n wissel herkenbaar als een min of meer platgetreden smal pad. Wanneer zo’n wissel onder laaghangend prikkeldraad doorloopt, blijven er vaak wat karakteristieke dassenharen achter. Soms liggen er op een dassenwissel restanten van nestmateriaal, dat de das naar zijn nest vervoerd heeft.

Dassenharen

Dassenharen, die je soms in prikkeldraad of bij een burcht kunt aantreffen, zijn ongeveer zeven centimeter lang. Vanaf de wortel eerst vier centimeter wit, dan twee centimeter zwart en tenslotte een wit puntje. Een dassenhaar is sterk en niet makkelijk kapot te trekken. Deze haren geven de das een overwegend grijs uiterlijk.

Snuitputjes

Op plaatsen waar een das naar voedsel speurt, laat hij soms zogenaamde 'snuitputjes' achter. De das maakt ze met zijn voorpoot en wroet er daarna met zijn snuit in rond. Zo'n snuitputje is ongeveer tien centimeter in doorsnede en een paar centimeter diep. Bij het zoeken naar wormen, zijn hoofdvoedsel, laat de das geen sporen na.

Mestputjes

Een andere karakteristieke aanwijzing voor de aanwezigheid van dassen zijn 'mestputjes'. Dit zijn zelf gegraven kuiltjes en zijn tien tot vijftien centimeter diep. In tegenstelling tot die van een kat blijven mestputjes van een das open. Mestputjes vind je in de omgeving van de burcht en bij de foerageergebieden. Dassen gebruiken ze ook om de grenzen van hun territorium mee aan te geven. Vooral op plekken waar dassen actief zijn langs de grens van die verschillende territoria, bevinden zich vaak concentraties van mestputjes. Binnen een territorium van één dassenfamilie gebruikt een aanstaande moederdas soms mestputjes, om te zorgen voor de nodige privacy rond haar kraamburcht.


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD