OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Gevaarlijke graafactiviteiten in dijken melden


Op sommige plekken in ons land kunnen dassen soms in dijken graven. Omdat dat gevaar op kan leveren voor de waterveiligheid, vooral bij rivierdijken, is het belangrijk die graafwerkzaamheden zo vroeg mogelijk te verhinderen. Dat is in het belang van de waterveiligheid en van de dassen; als verkennende graafactiviteiten op dergelijke plaatsen snel ontmoedigd worden, wordt schade voorkomen en is de overlast voor de das minimaal. De das gaat gewoon elders op zoek. Als een dassenburcht langer bestaat, ontstaat er een grotere binding met die locatie en is het veel lastiger de das op andere gedachten te brengen. Bovendien kan het dan gaan om meerdere dassen of zelfs een kraamburcht.

Voor het ontmoedigen van dergelijke graafactiviteiten is een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming. De meeste waterschappen beschikken over een dergelijke generieke ontheffing, waarmee beginnende graafactiviteiten ontmoedigd mag worden. Wanneer je dergelijke mogelijk gevaarlijke graafactiviteit ziet, kun je dat melden bij het calamiteitennummer van de het desbetreffende Waterschap.

Waterschap Aa en Maas (19)
Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088-17 88 000 (bij geen gehoor telefoonnummer 0800 - 03 41). Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedzaken.

Waterschap Rivierenland (14)
0344-64 90 90, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Waterschap Limburg (20)
Centraal meldpunt Waterschap Limburg, 0800-0341, 24 uur per dag, 7 dagen per week

U kunt ook Das&Boom bellen om u behulpzaam te zijn bij het inschatten van de ernst en/of het melden van de graafactiviteit:

telefoon: 024-684 22 94
email: info@dasenboom.nlrealisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD